Esnaf odalarında olağanüstü genel kurul yapmak zorlaştı

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için, üye sayısının dörtte biri yerine, beşte ikisinin noter onaylı imzaları talep edilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurulları, genel kurul üyelerinin beşte ikisinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle, noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, başvuruyu takip eden bir ay içinde alınacak kararla yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilecek.

Önceki uygulamada olağanüstü genel kurul toplantısı için üyelerin dörtte birinin imzası aranıyordu. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir